Administratieve hulp

Naast de financiële hulpverlening, biedt het OCMW ook ondersteuning van administratieve aard aan. Het team van de sociale dienst is klaar om je bij te staan bij het invullen van je administratieve verplichtingen of om je uitleg te geven over briefwisseling die je mogelijk niet goed begrijpt.

De maatschappelijk assistenten zullen je ook verdere informatie op maat kunnen geven over de mogelijke voordelen waar je in jouw specifieke situatie een beroep kan doen:

  • schoolpremie
  • sociaal telefoontarief
  • sociaal tarief gas en elektriciteit
  • je inschrijving voor het sociaal verhuurkantoor
  • ...