Financieel directeur

Daisy Vannuffelen

De financieel directeur, Daisy Vannuffelen leidt en co├Ârdineert de financiële dienst en is verantwoordelijk voor een gezond financieel management van de gemeente en het OCMW in Kampenhout. Zij staat onder meer in voor:

  • de opmaak van het voorontwerp van het budget en de financiële meerjarenplanning
  • het voeren en afsluiten van de boekhouding
  • het thesauriebeheer en debiteurenbeheer

Daarnaast staat zij in voor financiële beleidsadvisering- en rapportering aan de politieke organen van het lokaal bestuur.