Gemeenteraad - OCMW-raad

Herbekijk de gemeente- en OCMW-raad

Het lokaal bestuur startte onlangs met livestreaming van de gemeente- en OCMW-raad. 

Bekijk HIER de afgelopen raden!

Samenstelling

De gemeenteraad bestaat uit 21 raadsleden en is het hoogste orgaan in de gemeente. Het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de leden van de gemeenteraad ook de OCMW-raad vormen. De gemeente- en OCMW-raad vergadert elke derde donderdag van de maand, behalve in juli en augustus. Aansluitend vindt telkens de OCMW-raad plaats. De vergadering begint om 19.30 uur en gaat door in de Glazen Zaal van het OCMW. Het openbare gedeelte kan door iedereen worden bijgewoond.

Zetelverdeling 2019-2024: 9 Team Burgemeester, 6 Open VLD, 3 N-VA, 2 Groen, 1 Vlaams-Belang

Bestuursmeerderheid: Team Burgemeester - Open VLD

Gemeenteraden 2021:

  • 28 januari
  • 25 februari
  • 25 maart
  • 22 april
  • 27 mei
  • 24 juni
  • 16 september
  • 21 oktober
  • 25 november
  • 23 december

Rondvraag voor de Kampenhoutse inwoners

Iedere inwoner van de gemeente kan een vraag van gemeentelijk algemeen belang stellen aan de gemeenteraadsleden.

Deze vragen moeten minstens 14 vrije dagen voor de gemeenteraad schriftelijk gericht worden aan de voorzitter van de gemeenteraad, met vermelding van onderwerp en geïnterpelleerde schepen of raadslid. Zij moeten ook de naam en adres van de vraagsteller en/of woordvoerder vermelden. Anonieme vragen worden niet behandeld.

De voorzitter, of zijn vervanger, opent om 19 uur de rondvraag en verzoekt de eerste vraagsteller zijn vraag te stellen en eventueel toe te lichten. De gemeenteraad geeft in de mate van het mogelijke antwoord op de gestelde vragen.

Samenstelling