Griepvaccin: absolute prioriteit voor bescherming meest kwetsbare personen

Gepubliceerd op vrijdag 6 november 2020 9.41 u.
Door de grote vraag naar griepvaccins kampen apothekers in Kampenhout met een tekort aan vaccins. Daardoor kunnen personen die tot de risicogroep behoren voorlopig geen vaccin verkrijgen. De Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid heeft besloten om de vaccinatiecampagne te herevalueren.

België zal 2,9 miljoen vaccins beschikbaar hebben tegen seizoensgriep. Dit is méér dan de vorige jaren.

Voor de seizoensgriep 2020-2021 gaf de IMC de voorkeur aan een gefaseerde aanpak van de vaccinatie. In eerste instantie worden de vaccins alleen geleverd aan de prioritaire doelgroepen (categorie A) die bepaald zijn door de Hoge Gezondheidsraad (HGR). Dit zijn mensen die het risico lopen op complicaties, zoals mensen in instellingen, mensen met een chronische longziekte, immuunziekten, mensen vanaf 65 jaar, zwangere vrouwen en het personeel uit de gezondheidssector.

Herevaluatie fasering

Ongeveer de helft van de griepvaccins werd al door apothekers aan patiënten en bedrijfsgeneeskundige diensten geleverd voor de vaccinatie van deze prioritaire doelgroepen. Op basis van een onderzoek bij alle apotheken blijkt dat de vraag naar vaccins voor mensen uit deze doelgroep sterk is gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. De resterende vaccins zullen dus ook nodig zijn om aan de behoeften van de prioritaire doelgroepen te voldoen.

Daarom is besloten prioriteit te geven aan de vaccinatie van deze prioritaire risicodoelgroepen. Binnen een maand zal de vaccinatiegraad van deze prioritaire risicodoelgroep (categorie A) geëvalueerd worden.

Dan wordt de beschikbaarheid van de vaccins bekeken voor het vaccineren van de personen van de leeftijd van 50 tot 65 jaar die geen chronische ziekte hebben, niet werkzaam zijn in de gezondheidssector en die niet samenwonen met een chronisch zieke of met personen vanaf 65 jaar (categorie B). Tot dan worden geen vaccins verstrekt aan deze doelgroep.

De tweede fase, die gericht was op de rest van de bevolking en die op 15 november van start zou gaan, wordt geannuleerd. Deze maatregelen treden onmiddellijk in werking.

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten zal de betrokken beroepsgroepen informeren over de praktische implicaties. 

De overheden wijzen er ook op dat gezonde mensen minder snel ernstig ziek worden door de seizoensgriep. Bovendien zullen alle huidige voorzorgsmaatregelen ter bestrijding van de COVID-19-pandemie de verspreiding van de seizoensgriep eveneens beperken. 

Brief griepvaccin vanuit gemeente
Vorige week stuurden we een brief naar alle 65-plussers in onze gemeente om hen aan te moedigen zich te laten vaccineren. De Kampenhoutse apothekers kampen op dit moment helaas met een tekort aan vaccins, waardoor ze er voorlopig geen kunnen afleveren. 

LOGO Oost-Brabant meldt ons dat er eind oktober, begin november opnieuw vaccins onder apothekers verspreid worden, maar het is niet meteen duidelijk wat de stand van zaken is. Als je een risicopatiënt bent, laat je je best op een wachtlijst plaatsen zodat je gecontacteerd kan worden wanneer er terug vaccins voorhanden zijn. Je kan ook altijd langs gaan bij apothekers buiten onze gemeente, maar het is geen garantie dat zij wel vaccins hebben.

Meer informatie: