vzw Jeugddorp

OCMW Kampenhout werkt samen met vzw Jeugddorp en neemt de rol van doorverwijzer/hulpverlenende instantie naar de afdeling Kaizen van deze vzw op zich.

Vzw Jeugddorp organiseert begeleiding en opvang van jongeren tussen 18 en 25 jaar in problematische leefsituaties met het oog op het verhogen van de zelfstandigheid van jongeren.

Het begeleidingsaanbod wordt op maat bepaald afhankelijk van de doelstellingen zoals omschreven in het aanmeldingsverslag. Ze kunnen o.m. volgende onderdelen omvatten:

  • leveren van intensieve administratieve bijstand;
  • opvolgen en begeleiden van de budgetbesteding;
  • opvolgen en ondersteunen van het huishouden/hygiëne;
  • ondersteunen bij het invullen van schoolgaan/tewerkstelling.

Het begeleidingsaanbod wordt gerealiseerd door een team van vrijwilligers en professioneel opgeleide hulpverleners.Het opvangaanbod omvat het aanbieden van betaalbare huisvesting voor minimaal 6 jongeren tussen 18 en 25 jaar.

Meer info?

vzw Jeugddorp Kaizen
0490/643 826
De Bergen 38
2820 Bonheiden
www.jeugddorp.be