Juridische hulp

De inwoners van Kampenhout kunnen bij de juriste terecht voor vragen omtrent echtelijke moeilijkheden, echtscheiding, onderhoudsgeld, erfrecht, huwelijksvermogensrecht, huur, koop,...

De juriste is gebonden aan het beroepsgeheim. De juriste zal u gratis advies geven over wat u het best kan doen en welke stappen u best onderneemt.

De juriste kan bemiddelen tussen u en de tegenpartij, kan helpen bij het opstellen van een brief, een overeenkomst of een verzoekschrift en verwijst door naar bevoegde instanties.

De juriste is echter geen advocaat en kan u dan ook niet vertegenwoordigen of bijstaan voor de rechtbank. De juriste verwijst u door naar advocaten en geeft informatie over Pro Deo bijstand.