Meld je ondersteunende job in de zorg!

Gepubliceerd op donderdag 29 oktober 2020 16.23 u.
Via het platform www.helpindezorg.be kunnen zorg- en welzijnsinstellingen hun noden aan extra ondersteunend personeel kenbaar maken.

Daarnaast kunnen kandidaten, werkzoekenden en tijdelijke werklozen maar ook jobstudenten en niet-beroepsactieve mensen, zich melden om te helpen. VDAB zorgt voor de matching tussen beschikbare jobs en profielen.

Welke jobs?

Het gaat vooral om ondersteunende jobs waarvoor geen specifieke zorgkwalificaties nodig zijn, maar die het zorgpersoneel kunnen ontlasten. Voorbeelden van tijdelijke jobs zijn: onthaalmedewerker, triage-medewerker, animator, medewerker cafetaria of restaurant, steward, medewerker administratie, gastheer of -vrouw, logistiek medewerker (maaltijden bedelen, bedden schoonmaken, alcoholgels voorzien, …), schoonmaak, bezoekbegeleider, enz.

Vrijwillig, tijdelijk en flexibel

Tijdelijk werklozen die zich kandidaat stellen, doen dit op vrijwillige basis en worden niet verplicht een job in de zorg op te nemen. Het gaat om afgelijnde, tijdelijke jobs die de band met de oorspronkelijke werkgever intact houden. Wanneer de oorspronkelijke werkgever de arbeidsactiviteiten opnieuw opstart, zal de medewerker vlot kunnen terugkeren.

De tijdelijke overstap naar de zorgsector is ook voldoende aantrekkelijk. Freelancers kunnen factureren, jobstudenten worden conform betaald en voor tijdelijk werklozen wordt de overstap financieel voldoende interessant gemaakt.

De VDAB heeft voor werkzoekenden én tijdelijk werklozen ook de stageformule ‘beroepsinlevingsstage’, waarbij de uitkering voor beperkte tijd gecombineerd kan worden met een beperkte stagevergoeding. Uiteraard blijft de VDAB ook nog inzetten op de invulling van vacatures voor gekwalificeerd personeel.

Meld je ondersteunende job in de zorg via: www.vdab.be/helpindezorg/werkgever.

Meer info: www.helpindezorg.be