OCMW-raad

OCMW-raad

De OCMW-raad bestaat uit 21 raadsleden. Dit zijn dezelfde leden als de gemeenteraad. De OCMW-raad vergadert elke derde donderdag van de maand, behalve in juli en augustus. De vergadering begint om 19.30 uur en vindt plaats in de Glazen Zaal van het OCMW. Het openbare gedeelte kan door iedereen worden bijgewoond.

Zetelverdeling 2019-2024: 9 Team Burgemeester, 6 Open VLD, 3 N-VA, 2 Groen, 1 Vlaams-Belang

Bestuursmeerderheid: Team Burgemeester - Open VLD

OCMW-raden 2020 (voorlopige data):

  • 23 januari
  • 20 februari
  • 19 maart
  • 23 april
  • 28 mei
  • 25 juni
  • 24 september
  • 22 oktober
  • 26 november
  • 17 december

Samenstelling