Parkeren in Kampenhout centrum

Gepubliceerd op dinsdag 23 januari 2018 8 u.

De verkeerssituatie in het centrum van Kampenhout werd gewijzigd. O.a. de rijrichting van sommige straten en een aantal parkeerplaatsen werden aangepast.

Hieronder een overzicht van de huidige situatie:

  • Eénrichtingsverkeer in de lus Gemeentehuisstraat - Frederik Wouterslaan - Dorpsstraat - Kerkstraat - Gemeentehuisstraat met bijhorende voorrangsregeling

 

  • Zone 30 in deze lus
     
  • Parkeerverbod binnen deze lus, behalve op de parkeervakken en de parkeerstroken (zie kaartje onderaan).

 

Dat betekent dat u zich niet meer op straat en op de betonnen fietsstroken mag parkeren (bijvoorbeeld in de Dorpsstraat tegenover het bankkantoor van KBC of in de Kerkstraat tegenover het gemeenteplein).

 

Voor bezoekers van de wekelijkse markt op dinsdag worden steeds een aantal parkeerplaatsen vrijgehouden op het gemeenteplein.

  • Zonaal parkeerverbod

Het zonaal parkeerverbod in het centrum van Kampenhout bestaat al meer dan 15 jaar en staat los van het invoeren van de verplichte rijrichting (lus) in het centrum. Vroeger betrof de zone het hele gebied met kasseien. Nu werd deze zone uitgebreid met de Dorpsstraat (stuk tussen de Tritsstraat en de Frederik Wouterslaan). Binnen deze zone kunt u alleen parkeren op de plaatsen die hiervoor aangeduid zijn met verkeersborden.

Door de aanleg van nieuwe fietsstroken werden parkeerplaatsen op straat geschrapt omdat ze fietsers hinderen (nl. in de Dorpsstraat tegenover het bankkantoor van KBC en in de Kerkstraat tegenover het gemeenteplein). Daar parkeren was vroeger toegelaten en werd aangeduid door verkeersborden. Maar de parkeerborden werden weggenomen, dus geldt het zonaal parkeerverbod op die plaatsen nu ook.

Het kaartje hieronder verduidelijkt deze zone en de officiële parkeermogelijkheden in het centrum van Kampenhout. Mogen we uitdrukkelijk vragen om alleen op deze plaatsen te parkeren en voetpaden en fietsstroken vrij te houden.