Psychosociale hulp

Hebt u persoonlijke, relationele of familiale problemen (zoals problemen met uw partner, opvoeding van de kinderen, de opvang voor de ouders, verslaving, eenzaamheid,... ), dan zal de maatschappelijk assistent een luisterend oor bieden. Indien nodig en als u dit wenst zal de maatschappelijk assistent u doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverlening.

OCMW Kampenhout maakt ook deel uit van de vzw Regionaal Centrum voor Maatschappelijk Werk (RCMW), samen met OCMW Haacht, Tremelo en Keerbergen. De vereniging werd opgericht om de uitbouw van een sociaal netwerk in de regio te stimuleren en de krachten binnen het netwerk te bundelen.

Binnen dit netwerk, werkt het RCMW dan ook samen met CAW Oost Brabant voor psychosociale begeleiding en psychotherapie en met CGG PassAnt voor psychologische opvolging.