Regionaal Centrum Maatschappelijk Welzijn (RCMW)

In 2015 heeft het Regionaal Centrum Maatschappelijk Welzijn (RCMW) zijn samenwerking met Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Oost-Brabant en Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) PassAnt vernieuwd.

Heel wat mensen vinden moeilijk toegang tot de traditionele hulpverlening. Daarom werd er gezocht naar een samenwerkingsmodel waarin de partners op een snelle en eenvoudige manier kunnen doorverwijzen.

Hulpverleners van de 4 deelnemende OCMW’s (Kampenhout, Haacht, Keerbergen en Tremelo), kunnen op een snelle en eenvoudige manier doorverwijzen naar het CAW of CGG wanneer hun cliënt nood heeft aan psychische of psychiatrische ondersteuning. Een hulpverlener van CAW Oost-Brabant komt dan ter plaatse in het betreffende OCMW. Op deze manier wil het samenwerkingsverband de hulpverlening dichter bij de inwoner brengen. CGG PassAnt heeft een locatie in Haacht waar cliënten terecht kunnen. Wanneer er grote verplaatsingsmoeilijkheden zijn, kan deze hulpverlening ook ter plaatse in het OCMW doorgaan.

Samenwerkende partners

Samenwerkende partners:

  • vzw Regionaal Centrum Maatschappelijk Werk (vzw RCMW), Wespelaarsesteenweg 41 te 3150 Haacht, 
  • CAW Oost-Brabant, Redingenstraat 6 te 3000 Leuven,
  • vzw CGG PassAnt - Haacht, Jennekesstraat 22 te 3150 Haacht

Meer info?

http://www.cawoostbrabant.be