Samenwerking met CAW (Centrum voor Algemeen Welzijnswerk)

Het Regionaal Centrum Maatschappelijk Werk (RCMW) werkt samen met het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Oost-Brabant om op lokaal vlak psychosociale, psychotherapeutische en psychiatrische hulpverlening aan te bieden aan de meest kwetsbare mensen.

Hulpverleners van de vier deelnemende OCMW’s (Haacht, Kampenhout, Keerbergen en Tremelo) kunnen doorverwijzen naar het CAW wanneer hun cliënt nood heeft aan psychische of psychiatrische ondersteuning. CAW Oost-Brabant staat in voor de eerstelijnshulpverlening en doet hiervoor beroep op vrijwilligers. 

Procedure

  • aanmelding via sociale dienst of rechtstreeks bij CAW Oost-Brabant
  • CAW Oost-Brabant legt afspraak vast met hulpvrager
  • hulpvrager wordt in eigen gemeente verder geholpen

Meer info