't OCMW aan a deu

Onze diensten en jouw rechten samen bekeken

De sociale dienst brengt sinds 2016 een bezoek aan huis bij de 75- tot 80-jarigen van Kampenhout. De maatschappelijk assistent geeft een woordje uitleg over alle diensten van OCMW Kampenhout. Daarnaast bekijkt ze samen met de oudere of hij/zij alles ontvangt waar hij/zij recht op heeft. Indien dat niet het geval is, kan de sociale dienst helpen om dit in orde te brengen.

De naam van het project verwijst naar de manier waarop we de mensen willen bereiken, we gaan letterlijk tot ‘aan a deu’ om te informeren en eventueel hulp aan te bieden.

Meer dan alleen schulden en leefloon

Met dit project wil OCMW Kampenhout ook de beeldvorming rond het OCMW bijsturen. Het gaat niet alleen over schulden en leefloon. Een hele waaier aan dienstverlening zorgt er voor dat we mensen op veel vlakken kunnen helpen en bijstaan.

Voor wie ?

75- tot en met 80-jarigen van de gemeente Kampenhout, de sociale context van deze oudere inwoners die niet zelf meer instaan voor hun administratie.