Vast Bureau

Het vast bureau is bevoegd voor het dagelijks bestuur van het OCMW.

Daarnaast kan de OCMW-raad ook bepaalde bevoegdheden delegeren aan dit orgaan.

De burgemeester is van rechtswege de voorzitter van het vast bureau en de schepenen maken van rechtswege de leden van het vast bureau uit.

De verslagen van het vast bureau zijn niet openbaar.

Samenstelling