Verwarmingstoelage

Wat?

Als u de gezinswoning verwarmt met huisbrandolie, verwarmingspetroleum (c) of bulkpropaangas, kan u een verwarmingstoelage aanvragen. De toelage situeert zich tussen de 210 en de 300 euro, afhankelijk van het aantal liter en de prijs die u daarvoor betaald heeft. Per jaar wordt er max. 1500 liter gesubsidieerd.

Voor wie?

  • Cat. 1: personen met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering
  • Cat. 2: personen met een begrensd inkomen
  • Cat. 3: personen met schuldoverlast

Wanneer aanvragen?

Let op: u moet de verwarmingstoelage aanvragen binnen de 60 dagen na de levering en dit tijdens de zitdagen van OCMW Kampenhout.

Zitdagen 2020: 

DINSDAG 28 JANUARI 16u00-18u00
WOENSDAG 12 FEBRUARI 14u00-16u00
DINSDAG 25 FEBRUARI 16u00-18u00
MAANDAG 09 MAART 14u00-16u00
DINSDAG 24 MAART 16u00-18u00
WOENSDAG 08 APRIL 14u00-16u00
DINSDAG 21 APRIL 16u00-18u00
MAANDAG 04 MEI 14u00-16u00
DINSDAG 26 MEI 16u00-18u00
WOENSDAG 24 JUNI 14u00-16u00
DINSDAG 28 JULI 16u00-18u00
MAANDAG 24 AUGUSTUS 14u00-16u00
DINSDAG 15 SEPTEMBER 16u00-18u00
WOENSDAG 30 SEPTEMBER 14u00-16u00
DINSDAG 13 OKTOBER 16u00-18u00
MAANDAG 26 OKTOBER 14u00-16u00
DINSDAG 10 NOVEMBER 16u00-18u00
WOENSDAG 25 NOVEMBER 14u00-16u00
DINSDAG 08 DECEMBER 16u00-18u00
MAANDAG  21 DECEMBER 14u00-16u00

Indien u niet kan langskomen binnen de 60 dagen na levering, kan u contact opnemen met de sociale dienst.

Wat meebrengen naar de zitdag?

  • leveringsfactuur (indien u in een gebouw met meerdere appartementen woont, vraagt u aan de eigenaar of beheerder van het gebouw een kopie van de leveringsfactuur en een attest met vermelding van het aantal appartementen waarop de factuur betrekking heeft)
  • uw identiteitskaart

+ voor categorie 3:

  • de beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de persoon die de schuldbemiddeling verricht

Om na te gaan of u voldoet aan de gestelde inkomensgrenzen zal het OCMW uw inkomensgegevens en die van de leden van uw huishouden via elektronische weg rechtstreeks bij FOD Financiën opvragen.