Verwarmingstoelage

Wat?

Als u de gezinswoning verwarmt met huisbrandolie, verwarmingspetroleum (c) of bulkpropaangas, kan u een verwarmingstoelage aanvragen. De toelage situeert zich tussen de 210 en de 300 euro, afhankelijk van het aantal liter en de prijs die u daarvoor betaald heeft. Per jaar wordt er max. 1500 liter gesubsidieerd.

Voor wie?

 • Cat. 1: personen met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering
 • Cat. 2: personen met een begrensd inkomen
 • Cat. 3: personen met schuldoverlast

Wanneer aanvragen?

Let op: u moet de verwarmingstoelage aanvragen binnen de 60 dagen na de levering en dit tijdens de zitdagen van OCMW Kampenhout: 

2018
 • Dinsdag 13 november 2018: 16u00 - 18u00
 • Maandag 3 december 2018: 14u00 - 16u00
 • Dinsdag 18 december 2018: 16u00 - 18u00
2019
 • Maandag 14 januari 2019: 14u00 - 16u00
 • Dinsdag 29 januari 2019: 16u00 - 18u00
 • Woensdag 13 februari 2019: 14u00 - 16u00
 • Dinsdag 26 februari 2019: 16u00 - 18u00
 • Maandag 11 maart 2019: 14u00 - 16u00
 • Dinsdag 26 maart 2019: 16u00 - 18u00

Indien u niet kan langskomen binnen de 60 dagen na levering, kan u contact opnemen met de sociale dienst.

Wat meebrengen naar de zitdag?

 • leveringsfactuur (indien u in een gebouw met meerdere appartementen woont, vraagt u aan de eigenaar of beheerder van het gebouw een kopie van de leveringsfactuur en een attest met vermelding van het aantal appartementen waarop de factuur betrekking heeft)
 • uw identiteitskaart

+ voor categorie 3:

 • de beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de persoon die de schuldbemiddeling verricht

Om na te gaan of u voldoet aan de gestelde inkomensgrenzen zal het OCMW uw inkomensgegevens en die van de leden van uw huishouden via elektronische weg rechtstreeks bij FOD Financiën opvragen.