Voedselpakketten

Als u een laag inkomen hebt, schulden hebt of andere problemen hebt en u kan niet voorzien in uw basisbehoeften of de basisbehoeften van uw gezin, dan kan u bij het OCMW terecht voor een voedselpakket.

De samenstelling van het voedselpakket is afhankelijk van de beschikbare voeding.

Voorwaarden

  • U bent inwoner van de gemeente

Hoe aanvragen ?

Een maatschappelijk werker onderzoekt uw sociale en financiële situatie.

Kostprijs

Het voedselpakket is gratis.