Vrijwilligerswerk - KinderKansen

Vrijwilligers, wij zijn op zoek naar jou!


Wat is KinderKansen?

OCMW Kampenhout is in 2017 gestart met het project ‘KinderKansen’, waarin het OCMW met verschillende partners wil samenwerken om meer kinderen te laten deelnemen aan spel, recreatie, sport en culturele activiteiten. Het OCMW krijgt hiervoor steun van o.a. Kampenhoutse verenigingen, de bibliotheek, de jeugd-, sport- en cultuurdienst.

Voorleesproject 'Lezen & leren met Oscar'

Het opstarten van het voorleesproject is een onderdeel van ‘KinderKansen’. Er wordt samengewerkt met de lokale kleuter– en lagere scholen en een enthousiaste groep vrijwilligers om dit mee te realiseren. In 2018 gaan de vrijwilligers ongeveer een uur per week langs bij het gezin om voor te lezen en ondersteunt hen 10 tot 15 weken lang.

We richten ons in de eerste plaats tot kwetsbare gezinnen met kinderen in de 3de kleuterklas en het 1ste leerjaar. Gezinnen kunnen kwetsbaar zijn omdat ouders er alleen voor staan in de opvoeding, ze vaardigheden of kennis missen, het financieel moeilijk hebben,…

Wat is vrijwilligerswerk bij OCMW Kampenhout? 

Om de algemene visie te realiseren kiest OCMW Kampenhout ervoor samen te werken met niet-beroepskrachten: de vrijwilligers. Deze laatsten kiezen er op hun beurt voor om hun eigen competenties zinvol in te zetten in onze organisatie. Vraag en aanbod ontmoeten elkaar in de projectwerking rond kinderarmoede.

Onze vrijwilligers werken ondersteunend en hebben daardoor een onmisbare meerwaarde voor onze werking. Het is echter niet de bedoeling dat zij een beroepskracht vervangen.

Vrijwilliger zijn bij OCMW Kampenhout betekent dat men zich in georganiseerd verband, onverplicht, onbezoldigd en belangeloos inzet voor de projectwerking kinderarmoede. De vrijwilliger ondertekent een afsprakennota waarin de wederzijdse rechten en plichten alsook afspraken rond onze interne werking zijn opgenomen. Wederzijds respect voor regels en dankbaarheid vormen de basis waarop onze samenwerking zich baseert. Onze vrijwilligers vormen een hechte groep zonder een gesloten groep te worden. Een OCMW-medewerker is het aanspreekpunt voor de vrijwilligers.

Waarom zoeken wij vrijwilligers?

We zijn bijna altijd op zoek naar de juiste vrijwilliger. Wij zoeken vrijwilligers die:

  • voorlezen bij kinderen thuis (of andere locatie)
  • tijd vrijmaken voor vrijwilligersbijeenkomsten
  • graag contact hebben met kinderen en hun gezinsleden
  • uitstappen willen begeleiden

Heb jij nog enkele uren per week vrij? Neem snel contact op!

Wat bieden wij?

  • een afsprakennota waarin de wederzijdse rechten en plichten geschetst worden
  • een verzekering
  • permanente inhoudelijke ondersteuning
  • kans om nieuwe mensen te ontmoeten
  • vriendschap, respect en dankbaarheid

Wil jij vrijwilliger worden?

Neem dan snel contact op met het OCMW-onthaal!