Welzijnskoepel West-Brabant - archief

De Welzijnskoepel West-Brabant stelt een archivaris ter beschikking van OCMW Kampenhout.

Een adequaat archiefbeheer is noodzakelijk in het bijzonder omwille van:

- de wettelijke voorschriften (documenten moeten in aangepaste omstandigheden bewaard worden en toegankelijk zijn);

- de bewijskracht op juridisch vlak (bepaalde rechten bewijzen, aantonen dat verplichtingen vervuld zijn, handelingen rechtvaardigen ten opzichte van de politiek en de burger);

- de informatie ten dienste van de organisatie (bv. verslagen van vergaderingen)

- de economische waarde van informatie (betrouwbare informatie moet snel ter beschikking zijn, werkprocessen verlopen vlugger wanneer documenten sneller toegankelijk zijn)

- de historische waarde (archieven dragen bij tot bewaring van het geheugen en zijn ons erfgoed en cultureel patrimonium).