Woonzorgcentrum

In een woonzorgcentrum gaan wonen, stellen we vaak maar al te graag uit. Als u de stap toch zet, stellen wij alles in het werk om op een respectvolle manier tegemoet te komen in uw mogelijkheden, beperkingen en moeilijkheden. Samen bekijken we welke zorg- en dienstverlening er nodig is. Hierbij beschikken we niet enkel over verpleeg- en zorgkundigen maar ook over animatoren, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, enzovoort. Zodat u op het juiste moment de juiste hulp krijgt. Woonzorgcentrum Molenstee bestaat uit 4 woongemeenschappen van elk 15 bewoners. Er is telkens een leefruimte met eetzaal en zithoek. Voor 14 personen met dementie is er een aangepaste opvang in één afdeling.

Kamers:

Woonzorgcentrum Molenstee beschikt in totaal over 51 individuele kamers en 5 tweepersoonskamers. Zij hebben allemaal een standaarduitrusting met bed, nachtkastje, stoel, tafel en een ingebouwde vestiairekast. De bewoner is vrij om de kamer volgens zijn eigen smaak verder in te richten met een afwasbare zetel, flatscreen, tv-kastje en persoonlijke spullen. Verder beschikken alle kamers over een sanitaire blok met wastafel en wc. Iedere kamer heeft de mogelijkheid tot een telefoonaansluiting. Er is een noodoproepsysteem waarbij bewoners dag en nacht hulp kunnen inroepen.

Gemeenschappelijke ruimtes:

Naast de individuele kamers beschikt Molenstee ook nog over: kapsalon, cafetaria, kineruimte, badkamers, zithoeken en vier leefruimtes met reftergedeelte. Bij de inrichting werd gestreefd naar een herkenbare aangename huiselijke sfeer. Knusse zithoeken, oude meubelen uit het OCMW-archief, foto’s en voorwerpen verwijzen naar Kampenhout en haar geschiedenis.

Bijkomende informatie:

 • Tijdens de verzorging kan het personeel gebruikmaken van aangepast materiaal.
 • De gemeenschappelijke badkamers zijn zodanig uitgerust dat het baden op een comfortabele manier kan verlopen.
 • De maaltijden, dagelijks vers bereid in onze eigen keuken, zijn evenwichtig en afwisselend. Ze worden aangepast aan de persoonlijke behoefte van onze bewoners.
 • Een ploeg van geëngageerde vrijwilligers biedt een helpende hand bij het maaltijdgebeuren, crea-atelier, cafetaria, feestjes, enzovoort.
 • Woonzorgcentrum Molenstee is doorlopend toegankelijk voor bezoek.

Voor wie ?

Ouderen waarbij de zorgen te zwaar zijn geworden om in een thuisomgeving te omkaderen.

Voorwaarden

 1. Leeftijdsvoorwaarde

De bewoner moet de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben op het moment dat hij naar het woonzorgcentrum gaat.

 1. Voorrangsregel

Kandidaat-bewoners die een band met Kampenhout kunnen aantonen, hebben voorrang op de opnamelijst. Niet-inwoners van Kampenhout worden enkel ingeschreven als ze de noodzaak van hun opname kunnen aantonen. Een band met Kampenhout wil zeggen:

 • op het ogenblik van de aanvraag ten minste één jaar ingeschreven (geweest) zijn in het bevolkingsregister van de gemeente Kampenhout.
 • ofwel een familielid hebben tot en met de vierde graad die op het ogenblik van de aanvraag 1 jaar aaneensluitend ingeschreven is in het bevolkingsregister van de gemeente Kampenhout
 • (schoon)ouders van personeelsleden en vrijwilligers van de gemeente of het OCMW Kampenhout.
 • (ex) personeelsleden of vrijwilligers van de gemeente of het OCMW.
 1. Opnamedocumenten

Uw aanvraag dient steeds vergezeld te zijn van een aantal documenten. U kan voor meer informatie hieromtrent terecht bij de maatschappelijk assistent.

Hoe aanvragen ?

U kan de formulieren voor een inschrijving op de opnamelijst bekomen bij het onthaal van woonzorgcentrum Molenstee. Hierbij kan u ook steeds een vrijblijvende afspraak maken met de maatschappelijk assistent voor een rondleiding in het woonzorgcentrum.

Nadat u de formulieren hebt ingevuld, moet u deze terug bezorgen aan het OCMW. Dit kan u doen per post, e-mail of door de documenten fysiek binnen te brengen op het onthaal. Het opnameteam bekijkt de ingevulde formulieren en verwittigd de kandidaat-bewoner of ze al dan niet worden ingeschreven op de opnamelijst.

Kostprijs

Kostprijs per dag voor het woonzorgcentrum - EENPERSOONSKAMER

Inwoner: 52,43 euro
Niet-inwoner: 60,91 euro

Kostprijs per dag voor het woonzorgcentrum - TWEEPERSOONSKAMER

Inwoner: 48,09 euro
Niet-inwoner: 55,72 euro

Inbegrepen in de dagprijs:

 • het gebruik van de kamer met de bijhorende infrastructuur
 • alle energieverbruik
 • kosten voor verpleging en verzorging
 • de maaltijden (ook de voorgeschreven dieetvoeding) en dranken geserveerd bij de maaltijden
 • mineraalwater op de kamer
 • brandverzekering voor het gebouw, de gemeenschappelijke inboedel en een schadedekking voor de persoonlijke inboedel
 • verzekering van de bewoner tegen burgerlijke aansprakelijkheid
 • gebruik van gemeenschappelijke ruimtes
 • onderhoud en herstel van gebouw en tuin
 • alle verzorgingsmateriaal dat in de RIZIV-tegemoetkomingen begrepen is: ontsmettingsmiddelen, verbanden, steriele kompressen, injectiemateriaal, incontinentiemateriaal
 • het dagelijkse onderhoud, zowel van individuele als collectieve vertrekken, inclusief de aankoop, het reinigen en verversen van het bedlinnen
 • het opslaan en verwijderen van huisvuil
 • alle administratieve kosten, belastingen en taksen die verband houden met het verblijf

Niet inbegrepen in de dagprijs:

 • kamerbediening (tenzij omwille van medische redenen)
 • de specifieke animatieve, recreatieve en therapeutische activiteiten die door de voorziening worden georganiseerd en die een aantoonbare meerkost vertegenwoordigen vb. uitstappen, vakantie, busvervoer, inkomkaarten, ... . Deze opsomming is niet limitatief.
 • maaltijden voor familie en vrienden
 • dranken en snacks buiten de maaltijden die op individuele vraag van de bewoner verstrekt worden (uitgezonderd drinkbaar water)
 • supplementaire voedingsproducten die buiten de maaltijden verstrekt worden op individuele vraag van de bewoner vb. bijvoeding
 • lichte en dadelijk opneembare voedingsstoffen (enterale voeding, voedingssupplementen en speciale maaltijden ter vervanging van de normale maaltijden, ... ) ten belope van de meerkost ten opzichte van een gewone maaltijd
 • reinigen van persoonlijke kleding en naamtekenen (minimum 250 labels)
 • herstellingskosten van het persoonlijk linnen
 • vervoerkosten die verband houden met de gezondheid van de bewoner door een externe dienstverlener
 • vervoerkosten van onze vrijwilligers op vraag van de bewoner
 • honoraria van externe medische of zorgverstrekkers die zijn opgenomen in de nomenclatuur van het RIZIV voor zover ze niet inbegrepen zijn in de zorgforfaits die de voorziening voor de individuele bewoner ontvangt
 • individuele bijdrage voor het ziekenfonds
 • kosten van medicatie waarvoor er geen RIZIV-tegemoetkoming is, wordt aangerekend aan de kostprijs
 • ziekenhuiskosten
 • verzorgingsmateriaal dat niet gedekt is door de RIZIV-forfaits volgens het KB van 11 maart 2002
 • kosten van hulpmiddelen zoals hoorapparaat, bril, tandprothese, rolstoel, krukken, heupbeschermers, Tempur zitkussen, looprek voor het gedeelte dat niet gedekt wordt door de ziekteverzekering
 • persoonlijke aanvullende verzorging: pedicure, manicure, esthetische verzorging en kapper inclusief de door hen gebruikte verzorgingsproducten
 • alle persoonlijke aankopen op uitdrukkelijke vraag van de bewoner, andere dan de gebruikelijke standaard toiletartikelen en incontinentiemateriaal die verplicht zijn opgenomen in de dagprijs
 • individuele en aanvullende verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor de bewoner
 • uitvaartkosten
 • labokosten
 • de individuele kosten voor aansluiting en verbruik van vb. radio, tv, telefoon en internet, evenals de herstellings- en onderhoudskosten
 • verzorgingsmateriaal (vb. zuurstofapparatuur, alternating matrassen ...) door de bewoner of de familie gevraagd, maar door de coördinerend en raadgevend arts en verplegend personeel niet als noodzakelijk beschouwd, wordt aangerekend aan de kostprijs
 • remgeld op de prestatie van de kinesitherapeut voor bewoners van het woonzorgcentrum
 • zakgeld