Zetelverdeling Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Gepubliceerd op donderdag 13 december 2018 15.46 u.
Volgens artikel 91 van het Decreet Lokaal bestuur, maakt de algemeen directeur op de gemeentelijke webstek uiterlijk de 61e dag na de gemeenteraadsverkiezingen bekend hoeveel zetels er in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) toekomen aan de verschillende lijsten of groepen van lijsten.

Dit wordt berekend door het aantal zetels van het BCSD te delen door het aantal leden van de OCMW-Raad en daarna te vermenigvuldigen met het aantal zetels dat elke lijst binnen de OCMW-Raad heeft.

Dit geeft volgend resultaat:

Team Burgemeester: 3 zetels
Open VLD: 2 zetels
N-VA: 1 zetel