Zitdagen extra COVID-19-toeslag bij Groeipakket

Gepubliceerd op donderdag 8 oktober 2020 8.42 u.
Gezinnen die het financieel moeilijk hebben omwille van een inkomensverlies door de coronacrisis, kunnen eenmalig een extra ondersteuning van 120 euro per kind krijgen via het Groeipakket. Je kan de COVID-19-toeslag aanvragen tot 31 oktober. OCMW Kampenhout organiseert hiervoor enkele zitdagen.

De toeslag is er voor gezinnen:

 • met kinderen die een Groeipakket ontvangen,
 • die door de coronacrisis in maart, april, mei of juni een inkomensverlies van minstens 10% hebben in vergelijking met de maand januari of februari 2020,
 • waarbij het gezinsinkomen onder de inkomensgrens van 2.213,30 euro ligt (bruto belastbaar inkomen).

Zitdagen in het OCMW

OCMW Kampenhout organiseert twee zitdagen op woensdag 14 en 21 oktober 2020 in de Glazen Zaal (op afspraak) tussen 9 en 16 uur.

Een medewerker van FONS, de Vlaamse uitbetaler van het Groeipakket, staat je bij om de aanvraag in te dienen, ongeacht bij welke uitbetalingsorganisatie je bent aangesloten.

Maak een afspraak via het onthaal van OCMW Kampenhout op 016 31 43 10 (bereikbaar elke werkdag tussen 9 en 12 uur).

Praktische richtlijnen:

 • Kom op tijd naar het OCMW-gebouw (5 min. vóór uw afspraak) aan het Gemeenteplein.
 • Draag een mondmasker.
 • Kom binnen langs de glazen schuifdeur (vroegere inkom OCMW, hellend vlak).
 • Meld u daar aan.
 • Ontsmet uw handen.
 • Neem plaats op de stoel die jou toegewezen zal worden.
 • Wacht tot een medewerker je komt halen.

Wat breng je mee?

 • Identiteitskaart eID én de pincode.
 • Beroepsinkomsten als werknemer:
  • Loonfiches (het vakantiegeld hoef je niet in te vullen)
 • (Netto) beroepsinkomsten als zelfstandige: 
  • Verklaring van de boekhouder
 • Vervangingsinkomen (ziekte, invaliditeit, arbeidsongeval, ...), pensioenen (wettelijk pensioen, overlevingspensioen, ...), andere uitkeringen (overbruggingsrecht, ...), compensatiepremie, hinderpremie:
  • Attest van de uitbetalingsinstelling
 • Inkomsten als internationale ambtenaar:
  • Attest van de werkgever
 • Ontvangen/betaalde onderhoudsgelden voor ex-partner (dus geen alimentatie voor kinderen):
  • Rekeninguittreksels
 • Leefloon of equivalent leefloon en inkomensvervangende tegemoetkoming:
  • Geen bewijsstukken nodig. Wij vragen deze gegevens zelf op bij de uitbetalingsinstelling.
 • Kadastraal inkomen:
  • Deze bewijsstukken moet je niet meesturen. Je moet de documenten wel bijhouden voor een steekproefsgewijze controle.

Meer informatie

Al deze informatie kan je ook vinden in het aanvraagformulier in bijlage of op de website www.groeipakket.be/nl/COVID19.